• July 18, 2024

De opstelling van een jaarlijkse financiële planning is een krachtig instrument om jouw onderneming te controleren en te beheren. Aandacht voor een aantal punten is echter van essentieel belang, wil de planning haar functie vervullen. Daarom hebben wij deze inhoud voorbereid om je bij deze taak te helpen Check it out! 

Maak een situatie analyse

Jouw eerste stap is het verzamelen van informatie over de huidige toestand. Dus, begin met het herzien van jouw vorige rekeningen. Ga na in welke perioden jouw kasstroom is verzwakt, wat de belangrijkste mislukkingen waren bij de planning, eventuele schulden, onvervulde doelstellingen, verplichtingen en financiële eisen. Misschien kun je dit doen met behulp van een administratiekantoor. Bijvoorbeeld met hulp van Elce administraties in Etten-Leur.

Probeer, naast deze gegevens, de belangrijkste mislukkingen en successen van jouw vorige begroting te identificeren. Met deze informatie zult je gemakkelijker kunnen zien wat je moet verbeteren en maatregelen kunnen vaststellen om dit doel te bereiken.

Denk na over jouw strategische doelstellingen

Het is noodzakelijk jouw begrotingsplan af te stemmen op de bedrijfsstrategie. Anders neemt de neiging om veel correcties en aanpassingen te moeten aanbrengen aanzienlijk toe.

Een voorbeeld is een goede standaardcontrole. Het spreekt vanzelf dat de financiële gezondheid van de onderneming afhangt van goede procedures om riskante verkopen en contracten te vermijden. Te veel rigiditeit kan de expansie van de onderneming echter belemmeren. Daarom moet je rekening houden met de eisen die aan investeringen en financiële operaties worden gesteld om de middelen en de wendbaarheid te waarborgen.

Ontwikkeling jaarlijkse financiële planning

Op basis van de informatie, de doelstellingen en de eisen is het tijd om alles wat aan de orde is gesteld te plannen. En, nog beter, als je kunt rekenen op de steun van een gespecialiseerd bedrijf als Elce Administraties Etten-Leur. Jouw plan moet objectief zijn en gemakkelijk te raadplegen. Met de hulp van gekwalificeerde professionals wordt alles eenvoudiger en gemakkelijker te beheren.

Mensen erbij betrekken

Bij de ontwikkeling van het plan moet rekening worden gehouden met wie erbij betrokken zal worden. Veel mensen, op veel verschillende gebieden, zullen van het plan op de hoogte moeten zijn en zich er bovendien voor moeten inzetten. Anders loopt je het risico dat je tijdens de uitvoering voortdurend in conflict bent met het team.

Daarom mag een strategie voor de verspreiding en de betrokkenheid van het team niet ontbreken. Hoe opener de communicatiekanalen zijn, des te groter zijn jouw garanties dat het plan zal worden toegepast.